• maychebiengophuloc.com
 • maychebiengophuloc.com
 • maychebiengophuloc.com
 • maychebiengophuloc.com
 • maychebiengophuloc.com
 • maychebiengophuloc.com

DANH MỤC SẢN PHẨM

SẢN PHẨM NỔI BẬT

ĐĂNG KÝ NHẬN MAIL

Nhập thông tin email liên hệ của bạn để được nhận thông tin từ chúng tôi.

ĐỐI TÁC - NHÀ CUNG CẤP

THỐNG KÊ TRUY CẬP

 • Đang online: 6
 • Hôm nay: 74
 • Hôm qua: 247
 • Lượt truy cập: 345990

LIÊN KẾT WEBSITE

TRANG CHỦ / SẢN PHẨM

Chi tiết sản phẩm

máy phay mộng đuôi én YC- 900
 • máy phay mộng đuôi én YC- 900
 • Giá bán: Liên hệ

Thoâng soá kyõ thuaät

Ñoä daày thaân moäng

7 – 20 mm

Chieàu roäng thaân moäng

6 – 18 mm

Chieàu daøi thaân moäng

10 – 30 mm

Ñieàu chænh ñoä leân xuoáng truïc

30 mm

Kích thöôùc phoâi lôùn nhaát

1500 x 900 mm

Soá keïp khí

8

Toác ñoä truïc quay

21.500 v/phuùt

Coâng suaát motor

2HP

Aùp suaát khí

5 kg

Ñöôøng kính oáng thoaùt buïi

60 mm

Kích thöôùc maùy

2220x780 x1330 mm

Kích thöôùc ñoùng goùi

2370 x940 1450 mm

Troïng löôïng maùy

680 kg

Troïng löôïng ñoùng goùi

780 kg

Sản phẩm cùng loại

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

Giá : Liên hệ

0933.283.880
Hỗ trợ trực tuyến
 •   0933.283.880   Mr. Trường